Samkjøring av plan for realisering av 3. klasse Øvre Slettheia sin drømmemaskin
Det er en krevende oppgave å både engasjere et rom fylt av yrkesfagelever fra vg2 Automasjon og vg2 Teknologi- og industrifag, utvikle alternative og tverrfaglige løsninger sammen, prioritere oppgaver og oppdatere budsjett og fremdriftsplan deretter. På en time. Men slikt får vi til i MyMachine. Ypperlig gjennomført av kunstfagstudent og prosjektleder for realisering av drømmemaskinen til 3. klasse ved Øvre Slettheia skole, Erica Solvoll, i flerspann med elever og lærer for Teknologi- og industrifag Asle Øygarden.