Industribesøk på Glencore Nikkelverk

Det er noe veldig fint med MyMachine….. at prosjektledere involvert i prosjekter til 1.8 milliarder engasjerer seg kreativt i utviklingen av 3. klasse ved Øvre Slettheia skole sin drømmemaskin sammen med universitetsstudenter og yrkesfagelever fra Automasjon og Teknologi- og industrifag.

Takk til Stein André og Geir for deling av prosjekthåndteringskompetanse, hvordan jobbe ansvarlig og kollegialt i prosjekt, hvordan de på huset jobber med energieffektivisering og hvorfor Glencore Nikkeleverk har mottatt pris som Norges Smarteste Industribedrift…. som fortsatt holder fast ved in-house kompetanse.

I tillegg til å jobbe tverrfaglig på hvordan finne gode og gjenbruksorienterte løsninger for drømmemaskinen Skoleklar, fikk vi innblikk i den nye kobberfabrikken som har redusert energibruket med 35% og erstattet et helseskadelig arbeidsmiljø med en tryggere og i stor grad robotisert prosess.