Kunstfaglig kompetanse

Vi er utrolig glad for å ha Kilden Dialog og kunstfaglig kompetanse fra verkstedet på Kilden med på laget. Verkstedet på Kilden bidrar til prosjektet med å stille til disposisjon hele tre dagers arbeid av scenograf og kunstner Frode Holgersen. Det vil ta lenger tid å gjøre disse grove fungerende prototypene til ville drømmemaskiner, men det hjelper på.

Her fra status i mai, med inspirasjonsbilder basert på ungenes egne tegninger. Drag race banen Trash Crash vil bli justert og optimalisert, og fantasitransporten Soveklar, vil bli til et kreatur du aldri (!) har sett før. Det er nydelig å se hvor mye pussing, grunning, idémyldring og i det hele tatt flid og kompetanse som legges ned i barnas drømmemaskiner. Vi gleder oss vilt til å avduke de 11. juni.