Når kunstfaglig kompetanse kommer med…

Det aller fineste med dette prosjektet er å se hvor mye lenger en kan komme om en jobber tverrfaglig sammen; barn, yrkesfag, studenter og kunstnere. Med god hjelp fra Frode Holgersen, til vanlig teatermaler og scenograf ved Kilden teater- og konserthus, vil både Klatrestativet Pus og løve, Stå-opp maskinen, og Flyvesenga bli ennå villere. Men det koster… og her har det blitt et par kutt i ikke bare Pus og Løve, men Frode selv.