HMS test av flyvemaskin

Å lage en maskin som lar deg fly er krevende. Å lage en maskin som lar deg fly på en måte som ivaretar tryggheten er kanskje ennå mer krevende. Denne dagen var det 3. klasse ved Todda sin tur til å teste hvorvidt prototypen av deres idé Superflyvemaskin, utviklet av vg2 Treteknikk, faktisk fungerer. Det gjorde denne grove prototypen bare delvis, og med det ble Flyvemaskinen et godt eksempel på hvordan håndtere tid og betydningen av testing i nyskaping. Vi gleder oss til neste, justert versjon av Flyvemaskinen som skal ha noe kortere, og med det, tryggere konstruksjon, hårete insektsben, hårete sikkerhetshjelmer og løvblåser. For løvblåser for å simulere flyvefart var gøy!

Siden vi hadde en skokk av unger i verkstedet fikk vi også testet om det går an for ungene selv å flytte om på klatrestativet Pus og løve. En av elevene kom også på den brilliante ideen å tenke klatrestativet konseptuelt som et puslespill når en maler konstruksjonen, slik at en forstår hvordan delene kan passe sammen (eller la det bli ville alternative kombinasjoner). Lurt tenkt. Dette tar vi videre til den kunstfaglige kompetansen som skal male prototypene ennå mer magiske.