Partnerverksted 2024

Takk til MyMachine Global, Kilden Dialog, Knuden, Oppvekst, Forskning og innovasjon ved Kristiansand kommune, Innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune og Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved UiA for god og nyttig deltagelse under årets verksted om hvirdan videreutvikle MyMachine i Agder i etterkant av utstillingsåpning 11. juni. En særlig takk til co-grunnlegger av MyMachine internasjonalt Philip Mauris, som innledet med en inspirerende introduksjon til oppstart og utvikling av MyMachine og om grunnverdiene respekt for andres bidrag og kunnskap, og generell «kindness».