Utvikling av løsninger sammen med vg2 Teknologi og realfag

Denne dagen var vi så heldige å ha både mentor fra Nikkelverket og mentor fra NOV tilstede. Mentor fra NOV, Karl, delte av sin erfaring med tidlig prototyping i sitt arbeid med utvikling av robotløsninger. Dernest utviklet vi løsninger til årets ville drømmemaskiner sammen, før instituttleder på Ingeniørfag, Pauk, viste oss rundt på blant annet mekatronikklabben.