Stå-opp-maskin

Stå-opp-maskin, en maskin som utforsking slapping i ansiktet, kiling og tipping ut av senga som mulig løsning for å stå opp på en artigere måte, er funnet opp av 2. klasse ved Steinerskolen i Kristiansand. Fungerende prototype av drømmemaskinen ble realisert av vg2. Teknologi- og industrifag ved Dahlske videregående skole, fornybar energi-student Nadine, elektronikkstudent Nuno og scenograf og teatermaler Frode Holgersen.