Hvorfor gjør vi dette? Nyskaping og bærekraft

Hvorfor holder vi på med dette? Hvorfor skal barn, yrkesfag og studenter øve på nyskaping? Øve på designtenkning, kreativitet og prosjekthåndtering av nyskapingsprosjekt? Vi tenker denne kompetansen er den vi trenger for å tenke smartere rundt grønne løsninger og utnytte ressursene våre på en mer bærekraftig måte enn det enn det vi gjør i dag – også de vi ikke vet om.

Som del av bærekraftsfokuset i MyMachine introduserte gjesteforeleser EriK Geslin oss i behovet for økosentrisk, ikke-antroposentriske teknologiske løsninger for å bøte på utfordringene som ligger forran oss. Han er med på å utvikle en sosial VR omgivelse (Metaverse) fylt med visualisering av nye økosentriske løsninger, og studentene fikk forsøke bidra med forslag til løsninger.