Spak og behag

Spak og behag, etter idé av 3. klasse ved Solholmen skole, er en maskin med alt en unge kan behage; masse spaker, masse lys, en bamseautomat, et sted å gjemme seg bort med kjempebamser, samt en lureknapp. Fungerende prototype av Spak og behag ble utviklet av vg3. Teknologi- og industrifag ved Kvadraturen videregående skole under ledelse av fornybar energi ingeniørstudent Benjamin.