Do-Anything-Maskinen

Do-anything-maskinen, funnet opp av Kristiansand Internasjonale skole, skal gjøre det meste som er gøy, somi realiteten betyr knapper å trykke på og lyd og lys som kommer ut. DRømmemaskinen ble realisert av vg2 Teknologi- og industrifag under ledelse av IKT-student Diego.