Sovne-og-stå-opp-de lux

Sovne-og-stå-opp de lux maskinen, funnet opp av 2. og 3. klasse ved Steinerskolen i Kristiansand.