Roger Johnsen

Prosjektingeniør i Glencore Nikkelverk

Roger Johnsen har bidratt fra Nikkelverket som mentor med sin erfaring som prosjektleder og ingeniør.