VOTTESKYTER

Følg utviklingen til Votteskyteren som er funnet opp av 2. klasse ved Karl Johans Minne skole.