Gustav Bergkvist

Prosjektingeniør i Glencore Nikkelverk

Gustav Bergkvist bidrar fra Nikkelverket som mentor med sin erfaring som prosjektleder og ingeniør.