28 apr202101/06/2021
Innlegg
Vi tester Stå-opp-Maskinen

Vi tester Stå-opp-Maskinen

Woho! Test av Stå-opp-maskinen til 2. & 3. Klasse ved Steinerskolen i Kristiansand på Teknikk og industriell produksjon ved Kvadraturen videregående skole. Vi mener å være inne på noe her … med å forene 3Dprint, laserkutting, sveising og en ombygd dørlås med behovet for å bli tuppa ut av sengen om morgenen. Litt mer justering,...