07 mar201807/03/2018
Innlegg
Fra idé til mock-up

Fra idé til mock-up

Promp Utspruter blir til virkilighet     På den initielle idémyldrings møte i januar ble det avklart at et «promp utspruter» en kan holde i begge hendene er en god ide, og det ble gitt grønt lyst til å tegne første prototypen.         Det ble også bestemt at å bygge på et...