Alt mulig maskinen Didi

Følg utviklingen til Alt mulig maskinen Didi som er funnet opp av 2. klasse ved Øvre Slettheia skole.

Mock-up tid!

Mock-up tid!

Vi gleder oss til skoleklassene kommer på besøk på Universitetet i Kristiansand og beskuer ingeniørstudentenes «mock-ups» – de første, enkle...

Read More