Hvordan bygge en l.o.l. surprise massasjemaskin?

Det er mye som skal skje i L.O.L suprise massasjemaskinen til 3. klasse på Øvre Slettheia skole. Her skal det både bygges et lekehus, en sklie for dukker, en sklie for barn og en massasjebenk. Hvordan skal barna klare å massere andre barn som ligger på rullene? Blir det for tungt? Kommer håret til å sette seg fast? Klarer vi både å massere å kjøre barn ut som på et samlebånd, slik barna hadde tegnet på sine skisser? Og kan kanskje sklia være gjennomsiktig? Og hvilke farger skal vi velge?