Workshop med Teknikk og industriell produksjon, Kvadraturen videregående

Hvordan bygge en maskin som både kan hjelpe deg å sovne og stå opp? I metall? Workshop med pizza, idemyldring, og omvisning på mekatronikk-labben på Campus Grimstad med videregåendeelevene fra Teknikk og industriell produksjon fra Kvadraturen Videregående Skole. Dette blir vilt!