Workshop på Tordenskjoldsgate skole 3. klasse

En god flokk av elever møtte oss i 3. klasse på Tordenskjoldsgate skole til MyMachine workshop. Workshopen gikk med bra ved hjelp av ingeniørstudentene, og etter idemyldring, dyktig plenumspresentasjon av utkast til idé fra elevene, høytidelig stemmegivning og versjonering, endte vi opp med massevis av inspirerende arbeidstegninger av Putekrigmaskinen med masse special effects. En riktig original idé! Denne skal nå ingeniørstudentene og videregåendeelevene i fellesskap produsere. Vi ønsker dem lykke til 🙂 og gleder oss til å se hva dette blir! Tusen takk!

Se alle de fine opprinnelige ideene til klassen, og videreutvikling av valgte idé Putekrigmaskinen.