Mentorhjelp fra Nikkelverket

Vi har vært heldige med våre to motiverte og erfarne mentore, prosjektlederne Gustav og Roger fra Glencore Nikkelverket. Denne formiddagen gikk med til å presentere planene for gjennomføring av de fungerende prototypene, få tilbakemelding på disse og ikke minst kunne relatere deres erfaringer omkring samarbeid med fagarbeideren med vår prosess.

Erfraing fra mentor:

 • Betydningen av å navigere etter samme mål/hovedoppgaven, og minne seg på oppgaven underveis i prosessen. Betinger en godt definert oppgave, som ikke minst er begrenset for å tøyle naturlig nyskjerrighet.
 • Research på muligheter og begrensninger er viktig før en begynner utvikle løsninger. Har man gjort nok research?
 • God illustrasjon og 3d modeller hjelper til med at det blir mindre feil basert på kommunikasjonssvikt.
 • Brukergrensesnittet og funksjoner bør utvikles i samarbeid med sluttbruker.
 • Testing;
  • Lurt å teste deler før en bruker mye tid på funksjoner som kan skje det ikke blir bruk for.
  • Er testen god nok? Tester den det vi trenger å teste? Vær bevisst på og beskriv hva man skal teste på forhånd.
  • Går det ann å dele opp moduler og teste de separat, gjør det!
 • Det kan være vanskelig å motivere fagarbeider til oppgaven. Da kan det være bedre å justere oppgavene. Gjør om oppgavene til mer konkrete, spesifikke deloppgaver.
 • Når kan design lock settes? Dette varierer etter hvor åpent eller konkret prosjektet er.
 • Betydningen av å være loial til hva som er bestemt.
 • Betydningen av å lytte til fagarbeideren. Fagarbeideren vil etter mentorenes erfaring ofte foreslå mindre kompliserte og billigere løsninger enn ingeniøren.
 • Tidsplan må lages sammen med fagarbeideren. Det er stor forskejell både faglig og med hensyn til involvering og motivasjon, om fagarbeideren er med å sette dato. Slik forplikter de seg til å levere.
 • Hva gjør du når fremdrift begynner å avvike fra tidsplan? Gjør tiltak; mer ressurser, utsatt frist, redusert kvalitet.
 • Betydningen av gjevning status på tid/kostnader.
 • Betydningen av sikkerhet, HMS, når en utvikler nye løsninger.
 • Betydningen av å «supa» (les; drikke på svensk/vær sosial) med fagarbeider.
 • Dårlig erfrainger er nyttige. Det må være rom for å gjøre feil, ellers så har man ikke en god organisasjon.