Valg, valg, valg.

Når en utvikler nye ting som ennå ikke finnes, som en interaktiv regnbuemassasjemaskin for barn, vil en stå ovenfor mange veivalg. Byggfagingeniøren Sulumbek har nok av valg han må ta i samarbeid med vg3 Teknikk og industriell produksjon ved Kvadraturen videregående skole.

Skal de bygge massasjemaskinen slik at den kan brukes alene også, eller bare sammen med noen andre? Hvor høy er en 2. klassing, og vil de klare å massere hverandre gjennom hullene i konstruksjonen slik de klarte på skumgummi-mock up under test før jul? Hvordan skal hullene utformes? Og hvilken stil skal maskinen ha? My-little-pony? Regnbue?