Hvordan ligger vi ann? Statusmøte MyMachine

Hvordan ligger vi an frem mot frist for realisering av de fungerende prototypene i mars? Vi ligger litt etter skjema, men i dette ligger det mye potensiale for læring;  Ingeniørstudentene, nå prosjektledere i vitenskapelig assistent stilling, reflekterer over hvordan ideell progresjon ville vært, kontra faktisk progresjon. Følgende nyttige refleksjoner og tema kom opp.

  • Vi har litt ulike forventninger til hva en prosjektleder skal ta ansvar for.
  • Betydningen av å skape motivasjon og involvering blandt vgs elevene.
  • Betydningen av research.
  • Betydningen av å sanke deler tidlig i prosessen (samspill med utvikling av kosept)
  • Betydningen av ansikt til ansikt versus tekstbasert kommunikasjon
  • Betydningen av ansvar, ansvarlighet for barnetrinnet og vgs.
  • Å skille mellom muligheten for tidligere «design lock in» i mer konkrete prosjekt med definert funksjon, kontra behovet for senere «design lock in» i mindre konkrete, og åpne prosjekt (drømmemaksiner/nyvinninger).
  • Faren ved å bruke mye tid på å tegne detaljert i 3d tidlig
  • Betydningen av tidlig testing av funksjonalitet med vgs for å skape mestring og involvering.
  • Betydningen av å sitte sammen i et rom å jobbe på tvers av drømmemaskiner