Hvordan skal maskinene løses?

Hvordan skal maskinene løses? Hvordan skal de gi utrykk for at de er interaktive? Hvilke kjente metaforer skal interaksjonen lene seg på? Hvor mange skal interagere av gangen? Og blir det gøy? Ansvaret for de ulike maskinene er fordelt og studentene presenterer ulike alternativer til løsning innad i tverrfaglige team, før hele gruppa får gi sin tilbakemelding. Løsningene skal så testes på skolebarna under den såkalte prosessutstillingen 6. november.