Befaring og workshop hos Tangen videregående skole

Hvilke maskiner bør lages i metall? Og hvilke i tre? Og hvordan får vi med yrkesfagelevenes kompetanse og eierskap i konseptutviklingen? Vi besøkte Treteknikk ved Tangen videregående skole.