Befaring og workshop hos Kvadraturen videregående skole

Hvilke maskiner bør lages i metall? Og hvilke i tre? Og hvordan får vi med yrkesfagelevenes kompetanse og eierskap i konseptutviklingen? Vi besøkte Teknikk og industriell produksjon ved Kvadraturen videregående skole.