Tekniske tegninger av Trampolinemaskinen tar form

Hvordan skal Trampolinemaskinen få mer sprett som etterspurt under testing? Og hva skal prioriteres? Lys, lyd, røyk, gjenbruk sirenelys? Skal man lage av og på knapper eller skal maskinen alltid stå på og invitere til interaksjon? Hvor lav kan Trampolinemaskinen være for å unngå sikkerhetsnett? Vil konstruksjonen velte? Hvordan kan røyk trigges av hopp uten at utstillingslokalet Hovedbiblioteket i Kristiansand sin brannalarm går av? Hvordan kan vi få en trampoline til å se ut som en UFO? Dette jobber ingeniørstudent Alije Pawe utrettelig med, godt hjulpet av sine medstudenter. Den store utskriften av en påbegynt teknisk tegning har han benyttet for å kommunisere bedre med yrkesfagelevene ved Dalske vgs som skal bygge maskinen.