MyMachine prosessutstilling høst 2018

Hvilken dag! Hvilken fest! Alle de fem skoleklassene som har bidratt med ideer til årets MyMaskin inntok universitetet denne tirsdagen. Det ble en fest å teste ut mock ups (tidlige mock/tulle-versjoner) av maskinene, og ingeniørstudentene fikk mange nyttige tilbakemeldinger som skal tas med i det videre arbeidet.