Løsninger til maskinene

I dag har vi hatt et møte der vi har snakket om forskjellige løsninger til maskinene. Vi har alle kommet med et forslag på den maskinen vi har selv ansvar for, og så fått tilbakemelding fra de andre med annen kompetanse enn oss om hvordan denne løsningen evt. kan forbedres. På denne måten får vi sett på løsninger fra forskjellige synspunkt,