Befaring Kvadraturen vgs.

En entusiastisk lærer Frank fra vg3 Teknikk og industriell produksjon møtte oss på Kvadraturen skolesenter. Teknikk og industriell produksjon ved Kvadraturen, bidrar til MyMachine for tredje gang, men for første gang har vi tilgang til 3. klasse elevers kompetanse. My Machine vil også få tilgang til elever fra Automasjon vg2, som kan bidra med lufttrykk og elevene som holder på med billakkering. Vi ble enige om hvor store maskinene maksimalt kan bygges og i hvilket materiale de kan bygges i. Vi ser frem til hva elevene ved Kvadraturen kan skape sammen med ingeniørstudentene dette året.