Befaring Dahlske vgs.

10 industrimekanikerspirer fra vg2 Teknikk og industriell produksjon møtte oss på Dahlske vgs, og viste oss stolt frem verkstedet og den motordrevne pølsekokeren deres. Teknikk og industriell produksjon ved Dahlske, med lærer Asle i spissen, bidrar til MyMachine for tredje gang. Vi ble enige om hvor store maskinene maksimalt kan bygges og i hvilket materiale de kan bygges i. Vi gleder oss.