Mock-up og tilbakemeldinger fra barneskoleelevene

Da var Mock-up gjennomført med flere av de utvalgte skoleklassene som bidrar til prosjektet. Jeg fikk flere tilbakemeldinger som jeg kan ta med meg videre og ha i bakhodet når maskinen skal ferdigstilles.

Legger SQUISHY på maskinen
Tester ut SLIME
Ser om det er noe squishy/slime tilgjengelig fra maskinen
Tilbakemeldinger som jeg skal ta med meg videre