Workshop hos 6. klasse ved Kringsjå skole

En entusiastisk lærer og et tettpakka klasserom fullt av 6. klassinger møtte oss på Kringsjå skole til MyMachine workshop. Etter idemyldring, utkast, stemmegivning og versjonering, endte vi opp med massevis av inspirerende arbeidstegninger av den multifunksjonelle Matmakker 2000. Den skal nå ingeniørstudentene og videregåendeelevene i fellesskap produsere. Tusen takk! Vi gleder oss!

Se alle arbeidstegningene her – med kommentarer: matmakker_kringsjaa skole_6kl