Workshop hos 2. klasse ved Øvre Slettheia skole

En entusiastisk gjeng, med lærer Charlotte i spissen, møtte oss på Øvre Slettheia skole. Workshopen gikk knirkefritt, og etter idemyldring, utkast, stemmegivning og versjonering, endte vi opp med massevis av inspirerende arbeidstegninger av den nyskapende Alt-mulig-maskinen-Didi. Den skal nå ingeniørstudentene og videregåendeelevene i fellesskap produsere. Tusen takk! Vi gleder oss!

Se alle arbeidstegningene her – med kommentarer: alt_mulig_maskinen_didi_ovre slettheia skole_2. kl(1)

workshop workshop øvre slettheia