Senter for ung kunst og kultur skal lede MyMachine
MyMachine Global på besøk ved Universitetet i Agder sitt campus i Grimstad.

MyMachine er et internasjonalt konsept som nå for første gang skal gjennomføres i Norge. Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder skal lede MyMachine Norway som har oppstart i Kristiansand i 2017. Cultiva vil finansiere prosjektet.

I MyMachine skal barn finne opp sine drømmemaskiner som deretter bygges og realiseres. Prosjektet er prosessorientert og involverer tre stadier i utdanningsløpet som møtes og samarbeider i ett og samme prosjekt:

  • barn i grunnskolen 6-12 år (finner opp maskinene)
  • studenter ved universitetet (videreutvikler barnas ideer)
  • elever i videregående skole (realiserer maskinene)

Gjennom hele prosessen er det barnet som plasseres i den skapende og avgjørende rollen i en realisering av deres egen drømmemaskin.

Mer informasjon om oppstarten hos MyMachine Global.

Mer informasjon om Senter for ung kunst og kultur.